Shinra

บริษัทผลิตพลังงานไฟฟ้าชินระ (神羅電気動力株式会社 - Shinra Electric Power Company หรือ Shinra Inc.) เดิมทีเป็นบริษัทผลิตอาวุธ แต่ภายหลังได้ค้นพบกระบวนการแปรรูปพลังงานมาโคสำหรับใช้งานในปี [µ] - εγλ 1959 และได้เริ่มสร้างเตาปฏิกรณ์มาโคแห่งแรกขึ้นบนภูเขานีเบิ้ลในปี [µ] - εγλ 1968 เกิดเป็นยุคของการใช้พลังงานมาโคอย่างแพร่หลายในพื้นที่ต่างๆ ทำให้เทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆเติบโตขึ้นตามมาอย่างก้าวกระโดด ชินระได้ขยายการสร้างเตาปฏิกรณ์ยังพื้นที่ต่างๆทั่วโลก และชีวิตของผู้คนทั้งดวงดาวก็เหมือนกับตกอยู่ภายใต้การคุ้มครองดูแลของชินระ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงาน การขนส่ง การจ้างงาน เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกต่างๆ ไปจนถึงกองกำลังรักษาความปลอดภัย

เพรสซิเดนท์ ชินระ ดำรงตำแหน่งประธานของบริษัท โดยมีรูฟัส ชินระ ลูกชายเป็นรองประธาน (แต่งตั้งรักษาการตำแหน่งรองประธานตั้งแต่ปี [u] - εγλ 0000) โครงสร้างองค์กรแบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่

ฝ่ายแผนพัฒนาเมือง นำโดยรีฟ ทูเอสติ งานหลักคือการออกแบบสร้างเมืองมิดการ์ ทั้งการสร้างเพลตครอบด้านบนเมือง เตาปฏิกรณ์ต่างๆ รวมทั้งตัวอาคารสำนักงานใหญ่ของชินระ ฝ่ายนี้ยังมีหน้าที่บริหารดูแลกิจการต่างๆภายในเมืองด้วย

ฝ่ายวิทยาศาสตร์ นำโดยโฮโจ มีหน้าที่วิจัยพัฒนาในหลากหลายสาขา ทั้งการพัฒนามาทีเรีย, กระบวนการเพิ่มความสามารถมนุษย์และมอนสเตอร์, รวมถึงการทดลองกับร่างกายมนุษย์อย่างไร้ศีลธรรม เดิมมีกัสต์เป็นผู้จัดการฝ่าย แต่เขาได้หนีออกจากชินระเพราะรู้สึกผิดกับการทดลองเจโนวาโปรเจ็คต์ หลังโฮโจขึ้นดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย การวิจัยของชินระก็หลุดโลกออกไปทุกขณะ

ฝ่ายรักษาความปลอดภัยมวลชน นำโดยไฮเด็กเกอร์ มีหน้าที่ฝึกฝนและจัดการกองกำลังสำหรับรักษาความปลอดภัย ทั้งภายในอาคารของชินระ, ยานพาหนะ รวมถึงตรวจตราดูแลความเรียบร้อยภายในเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองของชินระ เช่น มิดการ์และจูน่อน กองกำลังประกอบด้วยทหารปกติ ซึ่งคลาวด์ก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังชินระนี้ด้วย ด้วยกำลังพลที่มีมากมายทำให้หน่วยงานนี้ถือเป็นกำลังหลักของกองทัพชินระ ตามโครงสร้างล่าสุด โซลเยอร์และเติร์กก็เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายนี้ด้วย (แต่เติร์กมักรับคำสั่งโดยตรงจากประธานบริษัทมากกว่า)

ฝ่ายพัฒนาอาวุธ นำโดยสการ์เล็ต มีหน้าที่พัฒนาอาวุธและยุทโธปกรณ์ต่างๆให้แก่ชินระ มีมาตั้งแต่สมัยเป็นบริษัทผลิตอาวุธ เป็นฝ่ายที่ใช้งบมาก และมีแนวโน้มจะได้งบเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะผลงานดี

ฝ่ายพัฒนาอวกาศยาน นำโดยพาลเมอร์ ผู้บริหารที่อายุมากที่สุดแต่อายุสมองน้อยที่สุดของชินระ หลังการปล่อยจรวดครั้งแรกของมนุษยชาติล้มเหลวไปก็แทบไม่ได้รับการเหลียวแลจากชินระอีกเลย   

 


SOLDIERs

กำลังรบที่แข็งแกร่งที่สุดของชินระคือกองทัพโซลเยอร์ เหล่ามนุษย์ผู้ผ่านการฉีดเซลล์เจโนวาและอัดมาโคลงในร่าง คนที่ร่างกายแข็งแกร่งจะสามารถทนการปรับสภาวะร่างกายระดับนี้และได้เข้าเป็นโซลเยอร์ พวกเขาจะได้รับอุปกรณ์และมาทีเรียจากชินระ หน้าที่หลักคือการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งออกเป็นสามระดับคือ 1st ที่อยู่ในระดับสูงสุด, 2nd และ 3rd ตามความสามารถในการต่อสู้และผลงาน มีโซลเยอร์ระดับ 1st class สามคนที่ถูกยกย่องอยู่ในระดับสูงสุดคือเซฟิรอธ แองจีล และเจเนซิส

  

ผู้นำของโซลเยอร์คือลาซาร์ด ผู้บริหารหนุ่มของชินระ โซลเยอร์ได้รับเครดิตมากในช่วงสงครามวูไท แต่หลังจากเจเนซิสพาโซลเยอร์ส่วนหนึ่งออกจากชินระไป, ลาซาร์ดหักหลังชินระ และสามโซลเยอร์ในตำนานพากันหายหัวไปจากชินระกันหมดนั้น กองกำลังโซลเยอร์ก็มีเหลืออยู่ไม่มาก ใน FFVII นั้นโซลเยอร์จะปรากฏตัวออกมาสู้กับพวกคลาวด์สามช่วง คือ 3rd class SOLDIERs ที่ตึกสำนักงานใหญ่ชินระชั้น 68 และ 69, 2nd class SOLDIERs ตอนหนีออกจากจูน่อน และ 1st class SOLDIERs ที่ซิสเตอร์เรย์ ซึ่งเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของคลาวด์และกองกำลังชินระ

ชุดมาตรฐานของโซลเยอร์ 1st, 2nd, และ 3rd คือชุดสีม่วง, แดง, และน้ำเงิน ตามลำดับ แต่ใน compilation ได้เปลี่ยนชุดโซลเยอร์ 1st class เป็นสีดำ, 2nd สีม่วง และ 3rd สีน้ำเงิน ในเหตุการณ์ช่วงที่แซ็คพาคลาวด์หนีออกจากคฤหาสน์นีเบิ้ลไฮม์นั้น เขาจะนำชุดของโซลเยอร์ 1st class มาสวมให้คลาวด์ (ในภาคหลักเป็นสีม่วง แต่ Crisis Core เปลี่ยนเป็นสีดำ) บวกกับความทรงจำผิดๆและดวงตาเรืองแสงทำให้คลาวด์และคนอื่นๆเข้าใจว่าตัวเขาคือโซลเยอร์ 1st class ของชินระ

ปกติเติร์กจะทำหน้าที่ไปเกณฑ์คนที่มีศักยภาพมาเข้าเป็นโซลเยอร์ แต่หลายคนก็เข้ามาด้วยความสมัครใจ เนื่องจากภาพลักษณ์ของโซลเยอร์ผู้เก่งกาจ เป็นเหมือนวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ในใจหลายๆคนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กผู้ชายที่พากันใฝ่ฝันจะเข้าเป็นโซลเยอร์ และขึ้นไปให้ถึงระดับ 1st class ให้ได้ พวก 1st หลายคนมีแฟนคลับประจำตัวด้วยนะ 


Turks

หน่วยงานตรวจสอบทั่วไป หรือที่เรียกกันว่าเติร์ก (Turks) เป็นหน่วยงานที่ออกหน้าทำงานสกปรกทุกอย่างของชินระทั้งการไปลักตัวคนมาทดลอง การบังคับให้เข้าร่วมมือกับชินระ หรืองานลอบสังหาร ทำให้คนทั่วไปไม่ได้มองเติร์กในแง่มุมดีๆสักเท่าไหร่ ทั้งที่องค์กรนั้นมีด้านมืดที่เลวร้ายกว่าเติร์กหลายเท่า (แต่ประชาสัมพันธ์ของชินระก็ทำหน้าที่ปิดข่าวชั่วได้อย่างหมดจดมาตลอด) งานของเติร์กมีสารพัดตั้งแต่ลาดตระเวน, ตรวจสอบ, คุ้มกัน, เกณฑ์คน, ฯลฯ พวกเขาได้รับความไว้วางใจจากชินระให้ทำภารกิจลับและคอยทำลายข้อมูลที่อาจส่งผลเสียต่อองค์กรหลายครั้ง ทำให้เติร์กกุมความลับของชินระไว้มากมาย เช่นเดียวกับฝ่ายวิทยาศาสตร์ของชินระ (และบังคับห้ามลาออกเหมือนกันด้วย)

ผู้นำของเติร์กคือเวอร์ด็อท พนักงานรุ่นราวคราวเดียวกับวินเซนต์ผู้เห็นความสำคัญของงานที่ได้รับมอบหมายเหนืออื่นใด มีเส็งเป็นผู้ดูแลกลุ่ม เรโนและรู้ดเป็นเติร์กรุ่นลายครามที่ทำงานเติร์กมาหลายปี สำหรับเติร์กคนอื่นๆอีก 11 คนเป็นตัวละครหลักที่สามารถเลือกใช้ได้ใน Before Crisis ซึ่งชื่อจะเปลี่ยนแปลงไปตามที่ผู้เล่นตั้ง จึงมักเรียกโดยอ้างอิงเพศและอาวุธที่ใช้แทน ส่วนใหญ่เป็นพนักงานเติร์กเข้าใหม่ในช่วงต้นของ Before Crisis นอกจากพวกเส็งที่ประจำอยู่สำนักงานใหญ่แล้วหน่วยงานเติร์กยังมีสาขาย่อยที่อื่นด้วย เห็นได้จาก Before Crisis ตอนต้นของ Episode 18 จะมีเติร์กสองคนย้ายมาจากสาขาอื่นเพื่อทำหน้าที่แทนเติร์กตัวเอกซึ่งบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์ระเบิดเตาปฏิกรณ์โคเรล

เติร์กเคยขัดคำสั่งชินระจนถูกกวาดล้างครั้งใหญ่หนหนึ่ง เมื่อเวอร์ด็อทหัวหน้าเติร์กตัดสินใจหันหลังให้ชินระและเข้าช่วยเหลือเฟลิเซียลูกสาวของตนเองที่เป็นหัวหน้ากลุ่มอวาลันช์ที่ชินระตามล่าตัวอยู่ พวกเติร์กตัดสินใจอยู่ข้างเวอร์ด็อททำให้ถูกทั้งอวาลันช์และชินระตามล่าไปด้วย โดยสการ์เล็ตสามารถจับตัวเวอร์ด็อทได้กลางทะเลทรายโคเรลและเตรียมนำไปประหาร แต่พวกเส็งก็บุกเข้ามาช่วยหัวหน้าแหกคุกออกมาได้ทัน ก่อนจะถูกพวกทหารชินระต้อนจนมุม เส็งจึงแกล้งทำเป็นสังหารเวอร์ด็อทและเฟลิเซียเสีย และทีมเติร์กส่วนใหญ่ก็ได้เข้าต่อสู้กับซิลโคเนียด สัตว์อสูรที่อวาลันช์เรียกออกมาอย่างกล้าหาญเพื่อปกป้องดวงดาว ก่อนการต่อสู้จบลงด้วยการระเบิดอย่างรุนแรงของซิลโคเนียดจนทุกคนคิดว่าเติร์กชุดนี้ตายหมดแล้ว

รูฟัสได้รายงานต่อผู้บริหารว่าเส็งได้พิสูจน์ตัวเองด้วยการสังหารเวอร์ด็อทและเอลเฟ่กับมือ ทำให้ชินระยอมยกโทษให้เติร์ก ปัจจุบันเหลือเติร์กเพียงสามคนคือเส็งหัวหน้าทีม เรโน และรู้ด ก่อนจะรับเอเลน่าเข้ามาช่วยงานในภายหลัง แต่แท้จริงแล้วพวกเติร์กชุดเก่ารวมทั้งตัวเวอร์ด็อทได้ออกจากชินระไปใช้ชีวิตตามที่ต่างๆ แต่พวกเขาก็ยังคงกลับมาช่วยเหลือพวกเส็งยามคับขันเสมอ

ปัจจุบันเติร์กอยู่ภายใต้ฝ่ายรักษาความปลอดภัยมวลชน โดยมีไฮเด็กเกอร์เป็นหัวหน้า ซึ่งก็ไม่ได้รับความนับถือจากพวกเติร์กเท่ากับเวอร์ด็อทหัวหน้าคนเก่า นอกจากพวกเส็งและทีมเติร์กเก่าแล้วยังมีเติร์กอีกจำนวนมากที่แทบไม่ถูกกล่าวถึง เช่นเติร์กสองคนที่โดนเจเนซิสฆ่าตายตั้งแต่ก่อนเริ่มภาค Crisis Core


นอกจากห้าฝ่ายหลักๆแล้วยังมีหลายหน่วยงานพยายามขยายงานตั้งเป็นฝ่ายใหม่ เช่นฝ่ายวิจัยมาทีเรีย แต่ก็ไม่ได้ตั้ง ปัจจุบันทีมวิจัยมาทีเรียนี้ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายวิทยาศาสตร์

การดำเนินธุรกิจไปพร้อมๆกับสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประชาชนนี้เองที่ทำให้ชินระยิ่งใหญ่และยั่งยืนจน เพรซสิเดนท์ ชินระ เป็นเหมือนกับผู้ปกครองโลก ซึ่งความมืดเบื้องหลังชินระทั้งเรื่องการสูบพลังชีวิตที่ทำให้ดวงดาวตายลง, โปรเจ็คต์ทดลองที่ไร้มนุษยธรรม, ดีพกราวด์ นรกใต้เมืองมิดการ์ รวมทั้งการบุกทำลายเมืองอย่าง คาล์ม, บาโนร่า และโคเรลเพื่อทำลายข้อมูลที่อาจส่งผลเสียต่อชินระนั้นเป็นด้านมืดของบริษัทที่น้อยคนนักจะได้รับรู้

 

<กลับไปหน้าหลัก>

 


Web Content by Shiryu
This site is best viewed in Firefox with a resolution of 1024x786