M6 Seeking Precious Items

M6-1 Looking for Items

M6-1-1 Closed Coal Mines


เงื่อนไขปลดล็อค : เริ่ม
ch2

ไอเท็มที่พบ : Hi-Potion

ศัตรูที่พบ : Fly Eye, Spriggan

ไอเท็มเคลียร์ : Phoenix Down

มีข้อมูลว่ามอนสเตอร์อาศัยอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งจึงน่าจะมีไอเท็มมีค่าหลงเหลืออยู่ในถ้ำปิดแห่งนี้ ให้เราไปตรวจสอบ


M6-1-2 Desert Island Delights


เงื่อนไขปลดล็อค : เคลียร์ M6-1-1

ไอเท็มที่พบ : Elixir

ศัตรูที่พบ : Fly Eye, Spriggan, Raijincho

ไอเท็มเคลียร์ : Chocobo Armlet

เราได้รับคำสั่งให้ไปตรวจสอบมอนสเตอร์และไอเท็มบนเกาะร้างแห่งหนึ่ง


M6-1-3 Scarvenger Hunt


เงื่อนไขปลดล็อค : เคลียร์ M6-1-2

ไอเท็มที่พบ : Dash, ATK Up, Hi-Potion

ศัตรูที่พบ : Fly Eye, Trap, Raijincho

ไอเท็มเคลียร์ : Jump

ให้จัดการมอนสเตอร์ที่บุกเข้าสลัมก่อนทำอันตรายผู้คน


M6-1-4 In the Depth of the Caverns


เงื่อนไขปลดล็อค : เคลียร์ M6-1-3

ไอเท็มที่พบ : Silver Armlet

ศัตรูที่พบ : Worm, Trap

ไอเท็มเคลียร์ : Dark Matterx2

พบถ้ำที่มีมอนสเตอร์อาศัยและน่าจะมีสมบัติอยู่ ให้เรารีบไปตรวจสอบ


M6-1-5 Buried in the Caverns


เงื่อนไขปลดล็อค : เคลียร์ M6-1-4

ไอเท็มที่พบ : Bronze Armlet, Fira

ศัตรูที่พบ : Worm, Trap, Tonberry, Mandragora

ไอเท็มเคลียร์ : Lanar Harpx2

ให้ตรวจสอบมอนสเตอร์ประหลาดในถ้ำแห่งหนึ่ง จากจุดเริ่มต้นให้เดินตรงมาแล้วเลี้ยวขวาจนสุดทางจะพบทอนเบอรี่ กำจัดซะจะสามารถปลดล็อค M10-2-1 ได้ จากนั้นค่อยกลับไปทางแยกเดิมเพื่อสู้กับบอส


M6-1-6 Item in the Coal Mines II


เงื่อนไขปลดล็อค : เคลียร์ M6-1-5

ไอเท็มที่พบ : Dark Matter, Mythril

ศัตรูที่พบ : Replicon, Bizarre Bug, Mandragora

ไอเท็มเคลียร์ : Hero Drinkx2

ให้ไปตรวจสอบไอเท็มในเหมืองปิดที่มีรายงานการพบมอนสเตอร์อยู่


M6-2 Midgar City Development Department

M6-2-1 Slum Development Plan 1


เงื่อนไขปลดล็อค :
ch5 คุยกับผู้ชายที่ยืนคุยกับผู้หญิงหน้าทางเข้าตึกชินระ

ไอเท็มที่พบ : White Cape, Hi-Potion, Ether

ศัตรูที่พบ : Bizarre Bug, Bat Eye

ไอเท็มเคลียร์ : Fat Chocobo Featherx2, Sector8 - Materia Shop

ใน ep5 ให้คุยกับผู้ชายที่ยืนคุยกับผู้หญิงหน้าทางเข้าตึกชินระเขาจะเล่าเรื่องความ ฝันเรื่องการสร้างมิดการ์ในอนาคตในฐานะผู้อำนวยการแผนกแผนพัฒนาเมือง เขาจะสร้างมิดการ์ที่น่าดูโดยเริ่มจากการกำจัดมอนสเตอร์ที่อยู่ในสลัมออกไป ก่อน ให้เราไปช่วยกำจัดมอนสเตอร์ในสลัมแล้วรวบรวมไอเท็มมา หลังเคลียร์เราจะได้เมล์ The best shop in the world มาและสามารถเข้าร้าน Sector8 - Materia Shop ในเมนู SHOP ได้ หากไม่ปลดล็อคก่อน ch8 จะไม่สามารถปลดล็อคได้อีก และจะทำให้พลาด M6-2-2 ~ M6-2-6 ไปด้วย


M6-2-2 Slum Development Plan 2


เงื่อนไขปลดล็อค : เคลียร์ M6-2-1

ไอเท็มที่พบ : X-Potion, Silence, Adamantite

ศัตรูที่พบ : Bat Eye, Hedgehog Pie, Replicon

ไอเท็มเคลียร์ : Hero Drinkx2

จากภารกิจก่อนเราเคลียร์สลัมได้สมบูรณ์ โซลเยอร์เลยถูกมอบหมายให้ช่วยทำงานเดิมอีกรอบ


M6-2-3 Mako Excavation Site


เงื่อนไขปลดล็อค : เคลียร์ M6-2-2

ไอเท็มที่พบ : HP Up+, Elixir

ศัตรูที่พบ : Bizarre Bug, Slaps

ไอเท็มเคลียร์ : Lanar Harpx2, Sector5 - Materia Shop

เริ่มมีการใช้พลังงานมาโคเพิ่มมากขึ้นจึงจำเป็นต้องบูรณะโรงงานมาโคเก่า ให้เราไปตรวจสอบไซต์โรงงาน หลังเคลียร์เราจะได้เมล์ A shop with a long tradition มาและสามารถเข้าร้าน Sector5 - Materia Shop ในเมนู SHOP ได้


M6-2-4 Ingredient for Soma


เงื่อนไขปลดล็อค : เคลียร์ M6-2-3

ไอเท็มที่พบ : Silver Armlet, Fira, Soma

ศัตรูที่พบ : Needle Kiss, Mandragora, Slaps

ไอเท็มเคลียร์ : Elixirx20

แผนกแผนพัฒนาเมืองมีหน้าที่ผลิตไอเท็มจัดจำหน่ายในมิดการ์ด้วย ทางแผนกได้พบพื้นที่ๆมีวัตถุดิบชั้นเยี่ยมสำหรับทำ soma จำนวนมาก ให้เราบุกไปยึดพื้นที่ดังกล่าว เมื่อเคลียร์มิชชั่นจะได้ elixir มาถึง 20 อัน


M6-2-5 Making Phoenix Down


เงื่อนไขปลดล็อค : เคลียร์ M6-2-4

ไอเท็มที่พบ : -

ศัตรูที่พบ : Needle Kiss, Death Claw, Mandragora

ไอเท็มเคลียร์ : Doc's Code

แผนกแผนพัฒนาเมืองมีหน้าที่พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ได้มีแผนการผลิต phoenix down และเราได้มอบหมายให้ไปเคลียร์พื้นที่สำหรับหาวัตถุดิบ จากจุดเริ่มต้นให้เดินไปทางตะวันตกเพื่อสู้กับบอส


M6-2-6 Underground City


เงื่อนไขปลดล็อค : เคลียร์ M6-2-5

ไอเท็มที่พบ : Power Wrist, Elixir, Titanium Bangle, MP Up+

ศัตรูที่พบ : Death Claw, Gargoyle, Slaps

ไอเท็มเคลียร์ : Lanar Harp, Sector6 - Accessory Shop

แผนกแผนพัฒนาเมืองมีโครงการจะสร้างเมืองใต้ดินป้องกันการบุกของเจเนซิสแต่มอน สเตอร์ก็บุกเข้าพื้นที่ก่อสร้าง ให้เราไปกำจัดมอนสเตอร์ให้หมด หลังเคลียร์เราจะได้เมล์ Your favorite accessories มาและสามารถเข้าร้าน Sector6 - Accessories Shop ในเมนู SHOP ได้


M6-3 Zack, the Treasure Hunter

M6-3-1 Item in the Plains


เงื่อนไขปลดล็อค : เคลียร์ M6-1-6

ไอเท็มที่พบ : -

ศัตรูที่พบ : King Scarab, Bomb, Dual Horn

ไอเท็มเคลียร์ : Fat Chocobo Featherx2

มีการตรวจสอบพบมอนสเตอร์ที่มีไอเท็มสำหรับผสมมาทีเรียอยู่ ให้บุกไปตรวจสอบระบุประเภทมอนสเตอร์และรวบรวมไอเท็มมา


M6-3-2 Desert Island Surprises


เงื่อนไขปลดล็อค : เคลียร์ M6-3-1

ไอเท็มที่พบ : Bronze Armlet, Hi-Potion, MAG Up+

ศัตรูที่พบ : Pachyornis, King Scarab, Dorky Face

ไอเท็มเคลียร์ : Adamantitex2

พบมอนสเตอร์บนเกาะร้างที่ดรอปไอเท็มที่ใช้ผสมมาทีเรียได้ ให้บุกไปตรวจสอบระบุประเภทมอนสเตอร์และรวบรวมไอเท็มมา


M6-3-3 An Item for Fusion


เงื่อนไขปลดล็อค : เคลียร์ M6-3-2

ไอเท็มที่พบ : -

ศัตรูที่พบ : Pachyornis, King Scarab, Dorky Face, Mine

ไอเท็มเคลียร์ : Dark Matterx3

ได้มีโครงการสำรวจไอเท็มสำหรับการผสมมาทีเรียขึ้น และพบพื้นที่ๆมีไอเท็มดังกล่าวจำนวนมาก ให้เราบุกไปสำรวจ เดินตัดทุ่งกว้างไปทางตะวันตกเฉียงใต้จะพบบอส


M6-3-4 Item in the Caverns


เงื่อนไขปลดล็อค : เคลียร์ M6-3-3

ไอเท็มที่พบ : Mythril, Crystal Gloves, Blizzaga Blade

ศัตรูที่พบ : Mine, Demon, Hornets

ไอเท็มเคลียร์ : Fat Chocobo Featherx2

ยังคงอยู่กับการสำรวจแหล่งไอเท็ม ศัตรูในมิชชั่นนี้มีแต่พวกมอนสเตอร์บิน Quake คาถาหากินของหลายๆคนจะเป็นหมัน ใช้เวทอื่นซะมั่ง พวก Hornets ทำลาย MP ได้ครั้งละมากๆและมีพลังป้องกันสูงควรโจมตีด้วยเวทเท่านั้น


M6-3-5 Item in the Coal Mines


เงื่อนไขปลดล็อค : เคลียร์ M6-3-4

ไอเท็มที่พบ : Mythril, Fat Chocobo Feather, Adamantite, Gold Armlet, Flame Armlet

ศัตรูที่พบ : Demon, Hornets, Boundfat

ไอเท็มเคลียร์ : Hero Drinkx2

หนนี้ต้องบุกไปสำรวจไอเท็มในเหมืองถ่านหิน


M6-3-6 Item in the Wasteland


เงื่อนไขปลดล็อค : เคลียร์ M6-3-5

ไอเท็มที่พบ : Hypno Crown, Hero Drink

ศัตรูที่พบ : Hornets, Boundfat, Titanis

ไอเท็มเคลียร์ : Mythrilx3

เติร์กให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งไอเท็มในแดนรกร้างที่มีแต่โซลเยอร์ที่สามารถรับภารกิจนี้ได้ ให้บุกไปรวบรวมไอเท็มมา


M6-4 Zack, the Clean-up Guy

M6-4-1 Monsters in the Caverns


เงื่อนไขปลดล็อค : เคลียร์ M6-2-6, M6-3-6

ไอเท็มที่พบ : Sprint Shoes, Hero Drink

ศัตรูที่พบ : Boundfat, Titanis, Thunderbird, Mover RE

ไอเท็มเคลียร์ : Mythrilx3

พวกมอนสเตอร์ในถ้ำได้ทำลายอุปกรณ์ที่ชินระติดตั้งไว้ ให้ไปกำจัดมอนสเตอร์ซะ


M6-4-2 In the Closed Coal Mines


เงื่อนไขปลดล็อค : เคลียร์ M6-4-1

ไอเท็มที่พบ : Hell Blizzaga, Rune Armlet

ศัตรูที่พบ : Green Grass, Thunderbird, Mover RE, Sahagin Chief

ไอเท็มเคลียร์ : Lanar Harpx2

มอนสเตอร์จำนวนมากได้เพาะพันธุ์ในเหมืองถ่านหินปิด ให้ไปกำจัดมอนสเตอร์เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับชาวเมือง


M6-4-3 In the Secret Facility


เงื่อนไขปลดล็อค : เคลียร์ M6-4-2

ไอเท็มที่พบ : Power Attack, Tri-Fire, Hero Drink

ศัตรูที่พบ : Lava Worm, Thunderbird, Mover RE, Sahagin Chief

ไอเท็มเคลียร์ : Fat Chocobo Featherx3

พบ sahagin ในฐานลับของชินระและพวกมันได้เก็บไอเท็มหายากไว้ บุกไปกำจัดซะ ส่วนไอเท็มให้เราเอาไปเลย


M6-4-4 Hiding in the Wasteland


เงื่อนไขปลดล็อค : เคลียร์ M6-4-3

ไอเท็มที่พบ : Nibel Accessories, Silver Armlet

ศัตรูที่พบ : Sahagin Chief, Hippogriff, Garnet Mole, Wyerd

ไอเท็มเคลียร์ : Mythrilx3

พบกริฟฟอนในแดนรกร้างที่ว่ากันว่ามีไอเท็มหายากอยู่ ให้เราไปจัดการซะ จากจุดเริ่มต้น เดินมาตามทาง เลี้ยวขวาที่ทางแยกที่สองแล้วเดินเข้ามาจนพบการ์ดร้านค้า Nibel Accessories จากนั้นตรงมาจนสุดทางจะพบ Silver Armlet กลับมาที่ทางแยกก่อนหน้าเลี้ยวขวาจะพบบอส


M6-4-5 Buried in the Plains


เงื่อนไขปลดล็อค : เคลียร์ M6-4-4

ไอเท็มที่พบ : -

ศัตรูที่พบ : Scissor Chitin, Garnet Mole, Wyerd

ไอเท็มเคลียร์ : Shining Bracer

พบสมบัติของชินระถูกฝังอยู่ในพื้นที่ราบ แต่ก็มีมอนสเตอร์ scissor chitin ที่ว่ากันว่ามีไอเท็มหายากอยู่ ให้เราบุกไปกำจัด บอสจะอยู่ทางเหนือของแผนที่


M6-4-6 Ancient and Hidden


เงื่อนไขปลดล็อค : เคลียร์ M6-4-5

ไอเท็มที่พบ : Mythril Armlet, Dark Matterx2, Bolt Armlet, Adamantite

ศัตรูที่พบ : Scissor Chitin, Garnet Mole, Hippogriff

ไอเท็มเคลียร์ : Fat Chocobo Featherx3

มีแผนส่งทีมไปสำรวจเกาะร้าง อยากให้เราช่วยไปกำจัดมอนสเตอร์เพื่อเคลียร์พื้นที่ ว่ากันว่ามีสมบัติโบราณฝังอยู่ชิ้นหนึ่ง หากพบให้เราเอาไปเลย
 
 
M6-5 Zack, the Corporation Crusher

M6-5-1 City Planning Dept.


เงื่อนไขปลดล็อค : เคลียร์ M6-4-6

ไอเท็มที่พบ : Hero Drink, Energy

ศัตรูที่พบ : Scarab, S Mine, Scissor Chitin

ไอเท็มเคลียร์ : Hero Drinkx3

คู่แข่งของแผนกแผนเมืองซ่อนของไว้ในถ้ำแห่งหนึ่ง ไปฉกมาซะ


M6-5-2 Space Development Dept.


เงื่อนไขปลดล็อค : เคลียร์ M6-5-1

ไอเท็มที่พบ : Fat Chocobo Feather, Silver Armlet, Gysahl Greens, Crystal Orb, Mythril, Gold Armlet, Smart Consumer

ศัตรูที่พบ : Death Gaze, Scarab, S Mine, Mandrake

ไอเท็มเคลียร์ : Fat Chocobo Featherx3

คู่แข่งของแผนกวิจัยอวกาศซ่อนของไว้ในถ้ำแห่งหนึ่ง ไปฉกมาซะ สำหรับฉากนี้บอสจะอยู่ทางด้านล่างซ้ายของแผนที่ แต่หีบสมบัติทั้งหมดจะแยกไปอยู่ตามทางแยกอื่นๆให้เดินไปเก็บให้ครบก่อนลงไป สู้บอส ควรติดอุปกรณ์ป้องกันการทำลายสภาวะของพวก mandrake ไว้ด้วย (โดยเฉพาะ STOP/STUN น่ารำคาญชิบเป๋ง)


M6-5-3 The Reporting Department


เงื่อนไขปลดล็อค : เคลียร์ M6-5-2

ไอเท็มที่พบ : Royal Crown, Blaze Armlet

ศัตรูที่พบ : Death Gaze, Scarab, Scissor Claw, Mandrake

ไอเท็มเคลียร์ : Mythrilx3

คู่แข่งของแผนกสารสนเทศน์ซ่อนของไว้ในแดนรกร้างแห่งหนึ่ง ไปฉกมาซะ


M6-5-4 Security Department


เงื่อนไขปลดล็อค : เคลียร์ M6-5-3

ไอเท็มที่พบ : Royal Crown, Dispel Blade, Adamantite, Mountain Chocobo Armlet

ศัตรูที่พบ : Deathgaze, Volcano, Mandrake, Grandhorn

ไอเท็มเคลียร์ : Mythrilx3

คู่แข่งของแผนกรักษาความปลอดภัยซ่อนของไว้ในทุ่งแห่งหนึ่ง ไปฉกมาซะ ฉากนี้มีหีบสมบัติซุกอยู่ตามบ้าน บอสอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ อย่าลืมว่า Grand Horn ต้องโจมตีด้วย Costly Punch (ย้ำว่า costly เท่านั้นนะ punch อื่นอัดไม่เข้า) , Darkness หรือ DMW เท่านั้น


M6-5-5 Arms Development Dept.


เงื่อนไขปลดล็อค : เคลียร์ M6-5-4

ไอเท็มที่พบ : Fat Chocobo Feather, Magical Punch, Gysahl Greens

ศัตรูที่พบ : Sahagin Prince, Deathgaze, Volcano, Mover EX

ไอเท็มเคลียร์ : Drainga (MASTER, HP+500%)

คู่แข่งของแผนกพัฒนาอาวุธซ่อนของไว้ในถ้ำแห่งหนึ่ง ไปฉกมาซะ อย่าลืมเตรียมมาทีเรียประเภท punch ไว้รับมือ mover EX ด้วย (HP 34860 และพลังป้องกันสูง แต่อัดให้ตายได้ในหมัดเดียว)


M6-5-6 Science Department


เงื่อนไขปลดล็อค : เคลียร์ M6-5-5

ไอเท็มที่พบ : Gysahl Greens, X-Potion, Mythril, Hyper Wrist, SP Turbo Magic, Lunar Harp

ศัตรูที่พบ : Sahagin Prince, Iron Claw, Mover EX

ไอเท็มเคลียร์ : High Jump (MASTER, STR+40)

คู่แข่งของแผนกวิทยาศาสตร์ซ่อนของไว้ในเหมืองถ่านหินแห่งหนึ่ง ไปฉกมาซะ (ตกลงไอ้หกมิชชั่นนี้เปลี่ยนแค่ชื่อแผนกเนอะ)


M6-6 Counter-Mafia Project

M6-6-1 The Don's Secret


เงื่อนไขปลดล็อค : เคลียร์ M6-5-6

ไอเท็มที่พบ : Dark Matter, Elemental Blade, Vital Slash

ศัตรูที่พบ : Iron Claw, Mover EX, Jack o' Lantern

ไอเท็มเคลียร์ : Fat Chocobo Featherx4

มีรายงานเรื่องไอเท็มที่ดอนคอเนโอเจ้าของวอลมาร์เก็ตซ่อนไว้ เราต้องพยายามลดบทบาทกองกำลังของดอนให้อยู่ใต้การควบคุม ให้เราบุกไปรวบรวมไอเท็มมา


M6-6-2 The Don's Second Secret


เงื่อนไขปลดล็อค : เคลียร์ M6-6-1

ไอเท็มที่พบ : Status Ward, Graviga

ศัตรูที่พบ : Iron Claw, Mover EX, Horned Devil, Lesser Worm

ไอเท็มเคลียร์ : Mythrilx5

มีรายงานว่าดอนยังมีไอเท็มอีกมากซ่อนอยู่ในสลัม บุกไปกวาดมาซะ พวก Horned Devil สามารถสร้างบาเรียร์ป้องกันการโจมตีได้สมบูรณ์แบบ ถ้าไม่ได้พก dispel มาก็ต้องรอจนกว่าบาเรียร์จะหายไป


M6-6-3 Secret in the Caverns


เงื่อนไขปลดล็อค : เคลียร์ M6-6-2

ไอเท็มที่พบ : Dark Matter, Crystal Orb, Fat Chocobo Feather, Sky Chocobo Armlet, Ultima

ศัตรูที่พบ : Mover EX, Horned Devil, Lesser Worm

ไอเท็มเคลียร์ : Adamantitex5

หนนี้ดอนซ่อนไอเท็มในถ้ำ ด้านซ้ายบนสุดของแผนที่มีมาทีเรีย Ultima


M6-6-4 Secret on the Plains


เงื่อนไขปลดล็อค : เคลียร์ M6-6-3

ไอเท็มที่พบ : -

ศัตรูที่พบ : Gremlin, Detroyer, Giant Hornets

ไอเท็มเคลียร์ : Gold Rolling Pin

ดอนซ่อนไอเท็มในทุ่ง บอสอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของแผนที่


M6-6-5 The Malancholy Don


เงื่อนไขปลดล็อค : เคลียร์ M6-6-4

ไอเท็มที่พบ : Adamantite, Electrocute, Ultima, Curaga, High Jump, Firaga Blade

ศัตรูที่พบ : Gremlin, Detroyer, Giant Hornets, Gaea Malboro

ไอเท็มเคลียร์ : Dark Matterx10

ดอนซ่อนไอเท็มในเหมืองถ่านหิน บอสคือกีอามาลโบโร่ HP1285650


M6-6-6 The Don's Twilight


เงื่อนไขปลดล็อค : เคลียร์ M6-6-5

ไอเท็มที่พบ : Gysahl Greens, Power Suit, Mythril, Adamantite

ศัตรูที่พบ : Gremlin, Giant Hornets, Humbaba

ไอเท็มเคลียร์ : Hero Drinkx10

(ให้เดามั่วก็ถูกนะเนี่ย) ดอนซ่อนไอเท็มในแดนรกร้าง บอสคือฮัมบาบา สัตว์ตระกูลเบฮีมอทที่ใช้ comet2 เป็น Final Attack


SELECT MISSION...

- M1 Shinra Electric Company

- M2 Monster Research Project
- M3 Genesis's Forces
- M4 To End the War with Wutai
- M5 Hojo's Laboratory
- M6 Seeking Precious Items
- M7 Seeking Priceless Items
- M8 Zack, the Materia Hunter
- M9 Great Caves of Wonders
- M10 Mysteries of the World


Web Content by Shiryu
This site is best viewed in Firefox with a resolution of 1024x786