Rank E Quest

จาก SuikoFriendWiki, สารานุกรมฟรี

Jump to: navigation, search
  • เราสามารถไปรับเควสได้ที่ Quest Guild ที่อยู่ที่เมือง Middleport โดยเลือกคำสั่ง "Accept Quest" เพื่อตกลงที่จะทำ Quest นั้น ๆ และเมื่อทำ Quest เสร็จเรียบร้อย (หรือหาของมาได้ตามที่ต้องการ) ก็กลับไปที่ Quest Guild โดยเลือก "Report" เพื่อรับของรางวัล (กรณีที่เรายังทำ Quest ไม่เสร็จสมบูรณ์ แล้วมาเลือกคำสั่ง "Report" ตัวเกมจะถามว่า เราต้องการยกเลิก Quest หรือไม่แทน)

1. Furball Patrol

ประเภท
เควสที่ต้องเข้าไปต่อสู้
ผู้ว่าจ้าง
กลุ่มคนในสถานอนามัย
ค่านายหน้า
0 potch
รางวัล
300 potch, 0 skill points
กำหนดเวลา
5 วัน
วิธีการทำเควส
ในฉากที่ Kyril และ Andarc สู้กับเหล่า Furball ที่ The Back Street of Razril ให้กำจัดเหล่า Furball ให้หมด


2. Game On

ประเภท
เควสที่ต้องเข้าไปต่อสู้
ผู้ว่าจ้าง
Rita
ค่านายหน้า
100 potch
รางวัล
1,500 potch, 1,000 skill points
กำหนดเวลา
ไม่มีกำหนด
วิธีการทำเควส
ให้ไปที่เมือง Razril และเข้าไปคุยกับ Rita เพื่อเล่นเกมกับเธอ กติกาก็คือ ทำให้พื้นที่การเดินเป็นธาตุไฟให้มากกว่าธาตุสายฟ้าให้ได้ภายในเวลา 5 turn โดยไม่โจมตี Rita เป็นอันขาด (ควรพกไอเทมที่ช่วยให้การสร้างพื้นที่ธาตุไฟ อย่าง Flame Force Bead มาเยอะ ๆ ก่อนทำเควส)


3. Mega Medicine Wanted

ประเภท
เควสค้นหาไอเท็ม
ผู้ว่าจ้าง
Chiepoo & Co.
ค่านายหน้า
200 potch
รางวัล
2,000 potch, 800 skill points
กำหนดเวลา
ไม่มีกำหนด
วิธีการทำเควส
ไปหาซื้อ Mega Medicine มาให้ได้ 7 อัน และกลับมารายงานที่ Quest Guild (Mega Medicine หาซื้อได้ตามร้านไอเท็มในเมืองต่าง ๆ)


4. Pirate Hunt (Part 1)

ประเภท
เควสที่ต้องส่งตัวละครไปทำ
ผู้ว่าจ้าง
Chief of Nay Island
ค่านายหน้า
200 potch
รางวัล
1,500 potch, 200 skill points
กำหนดเวลา
10 วัน
วิธีการทำเควส
เลือกตัวละครที่มีค่า Str 10 หรือมากกว่าให้ไปทำภารกิจ จากนั้น เมื่อเวลาผ่านไป 10 วัน ก็กลับไปรายงานที่ Quest Guild


5. My Cat is Missing

ประเภท
เควสที่ต้องส่งตัวละครไปทำ
ผู้ว่าจ้าง
Old Woman
ค่านายหน้า
100 potch
รางวัล
1,000 potch, 300 skill points
กำหนดเวลา
5 วัน
วิธีการทำเควส
เลือกตัวละครที่มีค่า Spd และ Eva 10 หรือมากกว่าให้ไปทำภารกิจ จากนั้น เมื่อเวลาผ่านไป 5 วัน ก็กลับไปรายงานที่ Quest Guild


6. Shop Clerk Wanted

ประเภท
เควสที่ต้องส่งตัวละครไปทำ
ผู้ว่าจ้าง
รูนมาสเตอร์แห่งราซริล
ค่านายหน้า
200 potch
รางวัล
1,200 potch, 500 skill points
กำหนดเวลา
5 วัน
วิธีการทำเควส
เลือกตัวละครที่มีค่า Mag 12 หรือมากกว่าให้ไปทำภารกิจ จากนั้น เมื่อเวลาผ่านไป 5 วัน ก็กลับไปรายงานที่ Quest Guild


7. The Missing Daughter

ประเภท
เควสที่ต้องส่งตัวละครไปทำ
ผู้ว่าจ้าง
ชายคนหนึ่งในเมืองราซริล
ค่านายหน้า
100 potch
รางวัล
1,000 potch, 250 skill points
กำหนดเวลา
5 วัน
วิธีการทำเควส
เลือกตัวละครที่มีค่า Str 5 หรือมากกว่าให้ไปทำภารกิจ จากนั้น เมื่อเวลาผ่านไป 5 วัน ก็กลับไปรายงานที่ Quest Guild


8. Get the Imposters! (Part 1)

ประเภท
เควสสืบหาเบาะแส
ผู้ว่าจ้าง
อัศวินแห่งเมืองราซริล
ค่านายหน้า
200 potch
รางวัล
3,000 potch, 500 skill points
กำหนดเวลา
ไม่มีกำหนด
วิธีการทำเควส
ให้ไปคุยกับทุกคนที่อยู่บนเกาะนานัลและท่าเรือกลาง แล้วกลับไปรายงานที่ Quest Guild


9. Mackerel Wanted

ประเภท
เควสค้นหาไอเท็ม
ผู้ว่าจ้าง
Chiepoo & Co.
ค่านายหน้า
100 potch
รางวัล
1,000 potch, 200 skill points
กำหนดเวลา
ไม่มีกำหนด
วิธีการทำเควส
ไปหาซื้อ Mega Mackerel มาให้ได้ 20 อัน และกลับมารายงานที่ Quest Guild (Mackerel หาซื้อได้ที่ร้านไอเท็มบน Nay Island)


10. Seeking Treasure Hunt Partners

ประเภท
เควสที่ต้องเข้าไปต่อสู้
ผู้ว่าจ้าง
-
ค่านายหน้า
-
รางวัล
-
กำหนดเวลา
ไม่มีกำหนด
วิธีการทำเควส
เมื่อรับเควสแล้ว ให้ไปที่ Deserted Island แล้วเลือก To the Coast แล้วเราจะได้ Rene มาเป็นพวก ให้เราบังคับเธอเดินไปทั่ว ๆ แผนที่ เพื่อค้นหาไอเท็ม Prime Gold ให้ได้ 3 ชิ้น โดยเมื่อเราบังคับเธอไปถึงจุด ๆ ที่มีไอเท็มซ่อนอยู่ จะมีแสงพุ่งขึ้นมาจากพื้น ให้เราบังคับ Rene ไปที่จุดนั้น แล้วเลือกคำสั่ง Dig เราจะได้รับไอเท็มที่ซ่อนอยู่ (ในฉากต่อสู้ จะมีพวกมอนสเตอร์คอยขัดขวางด้วย ให้คอยคุ้มกัน Rene ดี ๆ ล่ะ)


11. Hand Delivery

ประเภท
เควสได้เพื่อน
ผู้ว่าจ้าง
Ramada
ค่านายหน้า
100 potch
รางวัล
1,000 potch, 300 skill points
กำหนดเวลา
ไม่มีกำหนด
วิธีการทำเควส
เมื่อรับเควสแล้ว ให้ไปที่ Hermitage Island (ปรากฎหลังเรารับเควส) แล้วเราจะได้พบกับ Maxine ซึ่งเราจะมอบจดหมายให้เธอ และได้เธอมาเป็นพวก จากนั้น ก็กลับมารายงานที่ Quest Guild


12. Part-Time Help Wanted

ประเภท
เควสที่ต้องส่งตัวละครไปทำ
ผู้ว่าจ้าง
Chiepoo & Co.
ค่านายหน้า
100 potch
รางวัล
1,000 potch, 400 skill points
กำหนดเวลา
10 วัน
วิธีการทำเควส
เลือกตัวละครที่มีค่า Hp 5 หรือมากกว่าให้ไปทำภารกิจ จากนั้น เมื่อเวลาผ่านไป 10 วัน ก็กลับไปรายงานที่ Quest Guild


13. Spring Cleaning

ประเภท
เควสที่ต้องส่งตัวละครไปทำ
ผู้ว่าจ้าง
อัศวินแห่งเมืองราซริล
ค่านายหน้า
100 potch
รางวัล
3,000 potch, 300 skill points
กำหนดเวลา
15 วัน
วิธีการทำเควส
เลือกตัวละครที่มีค่า Spd 20 หรือมากกว่าให้ไปทำภารกิจ จากนั้น เมื่อเวลาผ่านไป 10 วัน ก็กลับไปรายงานที่ Quest Guild


14. Private Tutor Wanted

ประเภท
เควสที่ต้องส่งตัวละครไปทำ
ผู้ว่าจ้าง
แม่ของเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง
ค่านายหน้า
100 potch
รางวัล
1,000 potch, 400 skill points, Tome of Black Arts
กำหนดเวลา
20 วัน
วิธีการทำเควส
เลือกตัวละครที่มีค่า Mag 18 Skl 15 หรือมากกว่าให้ไปทำภารกิจ จากนั้น เมื่อเวลาผ่านไป 20 วัน ก็กลับไปรายงานที่ Quest Guild


15. Mouse Infestation!

ประเภท
เควสที่ต้องส่งตัวละครไปทำ
ผู้ว่าจ้าง
Setsu
ค่านายหน้า
100 potch
รางวัล
2,000 potch, 300 skill points
กำหนดเวลา
10 วัน
วิธีการทำเควส
เลือกตัวละครเผ่าเนโคพัลท์ (Noah, Nakul, Champo) ตัวใดตัวหนึ่งออกไปเควส จากนั้น เมื่อเวลาผ่านไป 10 วัน ก็กลับไปรายงานที่ Quest Guild


16. Fur Capes Wanted

ประเภท
เควสค้นหาไอเท็ม
ผู้ว่าจ้าง
X & Co.
ค่านายหน้า
100 potch
รางวัล
3,000 potch, 200 skill points
กำหนดเวลา
30 วัน
วิธีการทำเควส
ไปหาซื้อ Fur Cape มาให้ได้ 5 อัน และกลับมารายงานที่ Quest Guild (Fur Cape หาซื้อได้ที่ร้านไอเท็มบน Nay Island)


17. Giant Bird Feather Wanted

ประเภท
เควสค้นหาไอเท็ม
ผู้ว่าจ้าง
อดีตอัศวินแห่งเมืองราซริล
ค่านายหน้า
100 potch
รางวัล
1,200 potch, 200 skill points
กำหนดเวลา
60 วัน
วิธีการทำเควส
ให้ไปที่ Terana Plains และเลือกคำสั่ง Hunt Monsters แล้วจะเข้าฉากต่อสู้ ซึ่งจะมีมอนสเตอร์ที่ชื่อว่า Ostrich Man และ Ostrich Lady ให้จัดการซะ (เจ้าพวกนี้ จะให้ Giant Bird Feahter ในอัตราสุ่ม) เมื่อได้ Giant Bird Feather แล้ว ก็กลับมารายงานที่ Quest Guild (ไม่จำเป็นว่าต้องรับเควสก่อนแล้วค่อยมาหาของ จะหาของให้ได้ก่อน แล้วมารับเควสก็ได้เช่นกัน)


18. Wholesale Service

ประเภท
เควสค้นหาไอเท็ม
ผู้ว่าจ้าง
Chiepoo & Co.
ค่านายหน้า
100 potch
รางวัล
3,000 potch, 500 skill points
กำหนดเวลา
ไม่มีกำหนด
วิธีการทำเควส
ให้ไปที่ Terana Plains และเลือกคำสั่ง Hunt Monsters แล้วจะเข้าฉากต่อสู้ ซึ่งจะมีมอนสเตอร์ที่ชื่อว่า Furballs ให้จัดการซะ (เจ้าพวกนี้ จะให้ Furball Pelts ในอัตราสุ่ม) เมื่อได้ Furball Pelts มา 10 อันแล้ว ก็กลับมารายงานที่ Quest Guild (ไม่จำเป็นว่าต้องรับเควสก่อนแล้วค่อยมาหาของ จะหาของให้ได้ก่อน แล้วมารับเควสก็ได้เช่นกัน)

แหล่งอ้างอิง

  • หนังสือบทสรุปเกม Suikoden Tactics ค่าย FORWARD
Personal tools