วิธีผ่าน Party Quest ทั้งหมดของภาค Tierkreis

-ห้องกลยุทธ์- สอบถามและรวบรวมวิธีการเล่น ทางผ่าน เทคนิคต่างๆของเกม Suikoden ไว้ที่นี่ครับ

วิธีผ่าน Party Quest ทั้งหมดของภาค Tierkreis

โพสต์โดย redmagicians » จันทร์ พ.ค. 11, 2009 7:05 am

วิธีดู
X. ชื่อเควสต์ภาษาญี่ปุ่น / ชื่อเควสต์ภาษาอังกฤษ
大成功 คือ คะแนนที่ต้องการในการทำเควสต์ให้สำเร็จแบบงดงาม
成功 คือ คะแนนที่ต้องการในการทำเควสต์ให้สำเร็จ
失敗 คือ คะแนนที่ต้องการในการทำเควสต์ให้ผิดพลาด
大失敗 คือ คะแนนที่ต้องการในการทำเควสต์ให้ผิดพลาดอย่างยับเยิน
+ 100 ถ้าใช้คนที่ตรงตามเงื่อนไข จะได้คะแนน +100
- 200 ถ้าใช้คนที่ตรงตามเงื่อนไข จะเสียคะแนน 200
การผ่านแต่ละแบบจะได้ของรางวัลไม่เหมือนกัน

รายละเอียดปาร์ตี้เควสต์ทั้งหมดในเกม
1. ロノマクアからの密書
大成功 100
成功 -
失敗 -
大失敗 -
+100 ทุกคน

2. もっさもさの毛皮求む
大成功 100
成功 -
失敗 -
大失敗 -
+100 ทุกคน

3. 畑よもう一度
大成功 -
成功 70+
失敗 40-69
大失敗 <40
+20 แรงโจมตีตั้งแต่ 110 ขึ้นไป
-10 แรงโจมตีตั้งแต่ 70 ลงไป

4. 動物を集めろ!
大成功 -
成功 140+
失敗 80-139
大失敗 <80
+20 ความเร็วตั้งแต่ 80 ขึ้นไป
-10 โชคตั้งแต่ 80 ลงไป

5. イクスを捜してほしい
大成功 -
成功 70+
失敗 40-69
大失敗 <40
+20 ผู้หญิงที่อายุต่ำกว่า 30 ปี (รวมคนที่ไม่ระบุอายุและดูสาว)
-200 ผู้ชาย

6. 発掘の手伝い
大成功 -
成功 140+
失敗 80-139
大失敗 <80
+20 แรงโจมตีตั้งแต่ 135 ขึ้นไป
-10 แรงโจมตีตั้งแต่ 100 ลงไป

7. 窓の資料集め
大成功 -
成功 -
失敗 -
大失敗 <40
-200 ทุกคน

8. グレイリッジを守れ (A ก่อนราโลเฮนก้าปรากฎ)
大成功 -
成功 210+
失敗 120-209
大失敗 <120
+20 แรงโจมตีตั้งแต่ 100 ขึ้นไป
-10 แรงป้องกันตั้งแต่ 100 ลงไป

9. グレイリッジを守れ (B หลังราโลเฮนก้าปรากฎ)
大成功 -
成功 210+
失敗 120-209
大失敗 <120
+100 ไซน์
+20 แรงโจมตีตั้งแต่ 110 ขึ้นไป
-10 แรงป้องกันตั้งแต่ 100 ลงไป

10. イカズラーの樹液を求めて
大成功 100
成功 70-99
失敗 40-69
大失敗 <40
+100 นิมนี่ โนมโน่ โดโรมอน เฟเรคก้า
+20 แรงโจมตีตั้งแต่ 100 ขึ้นไป
-10 โชคตั้งแต่ 100 ลงไป

11. 猟奇接着犯を捜せ!
大成功 100
成功 70-99
失敗 40-69
大失敗 <40
+100 ลูไบส์ นาคิล จาบัค ฮินะ
+20 แรงโจมตีตั้งแต่ 100 ขึ้นไป
-10 โชคตั้งแต่ 100 ลงไป

12. 猟奇接着犯を絞り込め!
大成功 100
成功 70-99
失敗 40-69
大失敗 <40
+100 ลูไบส์ นาคิล จาบัค ฮินะ
+20 แรงโจมตีตั้งแต่ 100 ขึ้นไป
-10 โชคตั้งแต่ 100 ลงไป

13. 戦いが捧げ物って・・・
大成功 100
成功 -
失敗 -
大失敗 -
+100 ทุกคน

14. 帝国の2冊の書
大成功 100
成功 -
失敗 -
大失敗 -
+100 ทุกคน

15. ラロヘンガ?
大成功 100
成功 -
失敗 -
大失敗 -
+100 ทุกคน

16. 皇国七天将!
大成功 100
成功 -
失敗 -
大失敗 -
+100 ทุกคน

17. ニヌルネダの正体
大成功 100
成功 -
失敗 -
大失敗 -
+100 ทุกคน

18. ランブル族の世界
大成功 100
成功 -
失敗 -
大失敗 -
+100 ทุกคน

19. 銃の量産!?
大成功 100
成功 -
失敗 -
大失敗 -
+100 ทุกคน

20. 総長のトシ
大成功 100
成功 -
失敗 -
大失敗 -
+100 ทุกคน

21. 総長のトシ・もう一度
大成功 100
成功 -
失敗 -
大失敗 -
+100 ทุกคน

22. 黒き剣の秘密
大成功 100
成功 -
失敗 -
大失敗 -
+100 ทุกคน

23. 夫の故郷
大成功 100
成功 -
失敗 -
大失敗 -
+100 ทุกคน

24. マナリルとヒナ
大成功 100
成功 -
失敗 -
大失敗 -
+100 ทุกคน

25. 無形の夜魔を掃討
大成功 100
成功 -
失敗 70-99
大失敗 <70
+100 เอนุมคลาว
-10 แรงป้องกันตั้งแต่ 130 ลงไป
-200 แรงโจมตีตั้งแต่ 160 ลงไป

26. タージの秘密
大成功 100
成功 -
失敗 -
大失敗 -
+100 ทุกคน

27. ゼノアに突撃取材!
大成功 -
成功 -
失敗 -
大失敗 <40
-200 ทุกคน

28. 北辰皇国の女性
大成功 100
成功 -
失敗 -
大失敗 -
+100 ทุกคน

29. フュリーロアから仕入れ
大成功 200
成功 140-199
失敗 80-139
大失敗 <80
+100 โฮสึบะ
+20 โชคตั้งแต่ 100 ขึ้นไป
-10 โชคตั้งแต่ 100 ลงไป (ถ้าโชค 100 จะเป็นทั้ง +20 และ -10 เหลือ +10)

30. アストラシアから仕入れ
大成功 200
成功 140-199
失敗 80-139
大失敗 <80
+100 โฮสึบะ
+20 โชคตั้งแต่ 120 ขึ้นไป
-10 โชคตั้งแต่ 120 ลงไป (ถ้าโชค 120 จะเป็นทั้ง +20 และ -10 เหลือ +10)

31. ルギエニクから仕入れ
大成功 200
成功 140-199
失敗 80-139
大失敗 <80
+100 โฮสึบะ
+20 โชคตั้งแต่ 145 ขึ้นไป
-10 โชคตั้งแต่ 145 ลงไป (ถ้าโชค 145 จะเป็นทั้ง +20 และ -10 เหลือ +10)

32. もう一度発掘の手伝い
大成功 -
成功 70
失敗 40-69
大失敗 <40
+20 แรงโจมตีตั้งแต่ 150 ขึ้นไป
-10 โชคตั้งแต่ 150 ลงไป
-200 แรงโจมตีตั้งแต่ 120 ลงไป

33. ソロウ君の情報求む
大成功 -
成功 70
失敗 40-69
大失敗 <40
+100 ลูไบส์
+20 โชคตั้งแต่ 100 ขึ้นไป
-10 โชคตั้งแต่ 100 ลงไป
-200 เผ่ารีจีทฟอร์ท

34. 約束の石版の手入れ
大成功 100
成功 70-99
失敗 40-69
大失敗 <40
+100 ชิสุกะ
+20 ทักษะตั้งแต่ 150 ขึ้นไป
-10 ทักษะตั้งแต่ 120 ลงไป
-200 เผ่ารีจีทฟอร์ท

35. ケフレンさんの世界
大成功 100
成功 -
失敗 -
大失敗 -
+100 ทุกคน

36. サーヴィラとエウスミール
大成功 100
成功 -
失敗 -
大失敗 -
+100 ทุกคน

37. ヴァズロフ夫妻のなれそめ
大成功 100
成功 -
失敗 -
大失敗 -
+100 ทุกคน

38. シスカさんとネムネ?
大成功 100
成功 -
失敗 -
大失敗 -
+100 ทุกคน

39. スクライブの名前
大成功 100
成功 -
失敗 -
大失敗 -
+100 ทุกคน

40. 苛烈なる象徴の書について
大成功 100
成功 -
失敗 -
大失敗 -
+100 ทุกคน

41. ミーネの素性
大成功 -
成功 70
失敗 40-69
大失敗 <40
+20 ทุกคน
-10 โชคตั้งแต่ 160 ลงไป

42. ベレムエルに突撃取材!
大成功 -
成功 -
失敗 -
大失敗 <40
-200 ทุกคน

43. また新しい種を
大成功 -
成功 70
失敗 40-69
大失敗 <40
+20 แรงโจมตีมากกว่า 120 ขึ้นไป
-10 ทักษะตั้งแต่ 100 ลงไป

44. もっと動物を集めろ!
大成功 -
成功 140
失敗 80-139
大失敗 <80
+20 ความเร็วมากกว่า 120 ขึ้นไป
-10 โชคตั้งแต่ 100 ลงไป

45. 百万世界へのトビラ
大成功 100
成功 -
失敗 -
大失敗 -
+100 ทุกคน

46. 求む!トビラの果てのマド!
大成功 -
成功 -
失敗 -
大失敗 <40
-200 ทุกคน

47. 恨み晴らさで・・・
大成功 -
成功 -
失敗 -
大失敗 <40
-200 ทุกคน

48. 狭間で見た世界
大成功 100
成功 -
失敗 -
大失敗 -
+100 ทุกคน

49. あっちのマリカの世界
大成功 100
成功 -
失敗 -
大失敗 -
+100 ทุกคน

50. アトリの世界
大成功 100
成功 -
失敗 -
大失敗 -
+100 ทุกคน

51. 一族の過ちを正す
大成功 -
成功 -
失敗 -
大失敗 <40
-200 ทุกคน

52. 一族の過ちを再び正す
大成功 100
成功 -
失敗 -
大失敗 -
+100 ทุกคน

53. 新しい出会いを求めて
大成功 -
成功 -
失敗 -
大失敗 <40
-200 ทุกคน

ปล. ตามสัญญากับเมดิ ว่าได้หนังสือแล้วจะช่วยลงให้
ปล2. เนื่องจากผมยังไม่ได้เล่น eng ใครมีชื่อเควสต์ eng และชื่อตัวละคร eng ของเควสต์/คนไหน ช่วยบอกให้ด้วยนะครับ เติม / และชื่อเควสต์อังกฤษให้หลังชื่อ jp แล้วโพสท์ให้ใหม่จะดีมากเลยครับ เพราะผมนั่งหน้าคอมนานๆไม่ได้ copy/paste เองไม่ไหว
redmagicians
System Admin
 
  Sun Rune

LV. 99   EXP 999
真実の盗む者
Rätselhaft
โพสต์: 390
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ พ.ค. 09, 2009 3:54 pm

Re: วิธีผ่าน Party Quest ทั้งหมดของภาค Tierkreis

โพสต์โดย Medeus » อาทิตย์ พ.ค. 17, 2009 10:35 pm

พอดีเล่นภาค eng จบแล้วน่อ เลยเอาชื่อ eng มาเทียบเอาน่อ ก็เควสก็ได้ไม่ครบเท่าของเรดเมจแฮะ ไม่รู้ต้องมีวิธีการปลดล็อคอะไรอีก = =a

1. ロノマクアからの密書 : Letter from Lonomakua

2. もっさもさの毛皮求む : I Need Laggart Pelts

3. 畑よもう一度 : Plowin' the Field

4. 動物を集めろ!: Gather Animals!

5. イクスを捜してほしい : Find Icas

6. 発掘の手伝い : Help Them Dig

7. 窓の資料集め : Window Information

8+9. グレイリッジを守れ : Defend Grayridge

10. イカズラーの樹液を求めて : Seek Squidcreeper Sap

11. 猟奇接着犯を捜せ! : Find the Sticky Criminal!

12. 猟奇接着犯を絞り込め!: Flush out the Criminal!

13. 戦いが捧げ物って・・・ : War is an Offering?

14. 帝国の2冊の書 : Magedom's Two Chronicles

15. ラロヘンガ? : Rarohenga?

16. 皇国七天将! : The Seven Imperial Generals

17. ニヌルネダの正体 : Playacting Priestess?

18. ランブル族の世界 : The Wanderers's World

19. 銃の量産!? : Mass Production of Guns?!

20. 総長のトシ : Chancellor's Age

21. 総長のトシ・もう一度 : Chancellor's Age, Revisited

22. 黒き剣の秘密 : Secret of the Black Blades

23. 夫の故郷 : My Husband's Birthplace

24. マナリルとヒナ : Manaril and Hina

25. 無形の夜魔を掃討 : Formless Demon Hunting

26. タージの秘密 : Taj's Secret

27. ゼノアに突撃取材! : Zenoa Interview!

28. 北辰皇国の女性 : North Star Women

29. フュリーロアから仕入れ : Furios Roar Goods

30. アストラシアから仕入れ : Astrasian Goods

31. ルギエニクから仕入れ : Lugenik Goods

32. もう一度発掘の手伝い : Help Them Dig Again

33. ソロウ君の情報求む : New of Darrow

34. 約束の石版の手入れ : Taking Care of the Tablet

35. ケフレンさんの世界 : Keflen's World

36. サーヴィラとエウスミール : Servillah and Eusmil

38. シスカさんとネムネ? : Sisuca and Nemne?

39. スクライブの名前 : Scribe Names

42. ベレムエルに突撃取材! : Belemuel Interview!

45. 百万世界へのトビラ : Gateway to the Infinity

46. 求む!トビラの果てのマド! : Windows Beyond the Gateway

47. 恨み晴らさで・・・ : Pay Back Time!

48. 狭間で見た世界 : That World in the Ravine

49. あっちのマリカの世界 : The Other Marica's World

50. アトリの世界 : Atries' s World

51. 一族の過ちを正す : Correct Our Error

52. 一族の過ちを再び正す : Correct Our Error Again

53. 新しい出会いを求めて : Looking for Action

ลอง match ของญี่ปุ่นกับอังกฤษดู ได้ผลตามนี้น่อ ถ้าผิด ก็ช่วยบอกด้วยนะครับ ^^
ล้างหนี้สำเร็จแล้วโว้ยย!!! ต่อไป ก็เตรียมตัว ขึ้นขับหุ่น ระเบิดพลังเหล็กไหล
Medeus
Inspector
 
  Wrath Rune

LV. 34   EXP 709
Blacksmith
Grassland
โพสต์: 452
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ พ.ค. 11, 2009 9:24 am
ที่อยู่: อันตัวข้า อยู่ท่ามกลาง น้ำ (SUI) ไฟ(FE) และเหล็ก(SRW)

Re: วิธีผ่าน Party Quest ทั้งหมดของภาค Tierkreis

โพสต์โดย redmagicians » ศุกร์ พ.ค. 22, 2009 9:08 am

ขอบคุณเมดิมากครับ เท่าที่ดู น่าจะโอเคแล้วล่ะ ^^
redmagicians
System Admin
 
  Sun Rune

LV. 99   EXP 999
真実の盗む者
Rätselhaft
โพสต์: 390
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ พ.ค. 09, 2009 3:54 pm

Re: วิธีผ่าน Party Quest ทั้งหมดของภาค Tierkreis

โพสต์โดย note1274 » ศุกร์ ส.ค. 28, 2009 3:34 pm

ขอโทษครับผมอยากถามอะไรหน่อย
เควสทีให้เราทำเองอะเควสเกี่ยวกับลูไว
ผมแปรมันบอกว่าที่ที่ลูไวชอบไปเควส
นี้รูปข้างหลังเป็นอาสอาดครับ
ชื่อเควสก็Luviอะไรประมาณนี้ครับ
ช่วยบอกผมทีครับ ขอบคุณ
note1274
New Star
 
LV. 1   EXP 204
Traveller
โพสต์: 2
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ส.ค. 28, 2009 2:59 pm

Re: วิธีผ่าน Party Quest ทั้งหมดของภาค Tierkreis

โพสต์โดย Medeus » ศุกร์ ส.ค. 28, 2009 9:20 pm

note1274 เขียน:ขอโทษครับผมอยากถามอะไรหน่อย
เควสทีให้เราทำเองอะเควสเกี่ยวกับลูไว
ผมแปรมันบอกว่าที่ที่ลูไวชอบไปเควส
นี้รูปข้างหลังเป็นอาสอาดครับ
ชื่อเควสก็Luviอะไรประมาณนี้ครับ
ช่วยบอกผมทีครับ ขอบคุณโอ้วว ถ้าผมดูบทสรุป (ภาษาญี่ปุ่น) แล้วแปลมาถูกแล้วล่ะก็ต้อง ไปที่ ป้อมราซ่า น่ะครับ (ห้ามเอา ลูไบส์ เข้ากลุ่มนะ) พอถึง ป้อมราซ่า ตรงส่วนที่ ทางเชื่อมขาด จะเจอกับลูไบส์ อยู่ ให้คุยกับเขา แล้วจะผ่านเควสครับ ^^

ถ้ามีปัญหาติดเควสตรงไหนอีก ก็ถามได้นะครับ
ล้างหนี้สำเร็จแล้วโว้ยย!!! ต่อไป ก็เตรียมตัว ขึ้นขับหุ่น ระเบิดพลังเหล็กไหล
Medeus
Inspector
 
  Wrath Rune

LV. 34   EXP 709
Blacksmith
Grassland
โพสต์: 452
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ พ.ค. 11, 2009 9:24 am
ที่อยู่: อันตัวข้า อยู่ท่ามกลาง น้ำ (SUI) ไฟ(FE) และเหล็ก(SRW)

Re: วิธีผ่าน Party Quest ทั้งหมดของภาค Tierkreis

โพสต์โดย note1274 » อังคาร ก.ย. 01, 2009 11:27 am

ขอบคุณมากครับ คุณMedeus
เดี๋ยวถ้าไม่ผ่านเควสไหนคงต้องรบ
กวนอีกครับ
แล้วยังมีอะไรลับลับอีกปะครับ
อยากรู้ขอบคุณอีกครั้งครับ
note1274
New Star
 
LV. 1   EXP 204
Traveller
โพสต์: 2
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ส.ค. 28, 2009 2:59 pm

Re: วิธีผ่าน Party Quest ทั้งหมดของภาค Tierkreis

โพสต์โดย Medeus » อังคาร ก.ย. 01, 2009 11:16 pm

viewtopic.php?f=7&t=17

ลองไปดูที่กระทู้นี้ยังเอ่ย?
ล้างหนี้สำเร็จแล้วโว้ยย!!! ต่อไป ก็เตรียมตัว ขึ้นขับหุ่น ระเบิดพลังเหล็กไหล
Medeus
Inspector
 
  Wrath Rune

LV. 34   EXP 709
Blacksmith
Grassland
โพสต์: 452
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ พ.ค. 11, 2009 9:24 am
ที่อยู่: อันตัวข้า อยู่ท่ามกลาง น้ำ (SUI) ไฟ(FE) และเหล็ก(SRW)


ย้อนกลับไปยัง =o= SuikoFriend Strategy =o=

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน

cron