MATERIA

มาทีเรียคือไอเท็มซึ่งเมื่อติดตั้งกับตัวละครแล้วมีผลให้ใช้ความสามารถพิเศษ ต่างๆของมาที เรียนั้นได้ทั้งการใช้เวทมนต์, ท่าไม้ตาย หรือผลเสริมต่างๆ ภาคนี้ยังคงใช้ระบบมาทีเรียเช่นเดียวกับในภาคหลัก แต่เปลี่ยนจากเดิมที่จำนวนมาทีเรียที่ติดได้ขึ้นกับอาวุธและเกราะเป็นการติด 4 ลูก (เริ่มเกม) / 6 ลูก (เมื่อเลื่อนเป็น 1st class โซลเยอร์) ตายตัวโดยไม่มีการลิงค์ผลข้ามช่องมาทีเรีย

มาทีเรียทุกชนิดมี 5 เลเวล จะเติบโตเมื่อหมุนกงล้อ DMW ได้เลขคู่ตามตำแหน่งที่ติดตั้งมาทีเรีย (เช่นติด Fire ไว้ที่ slot ช่องที่สาม หากหมุน DMW ในหน้าจอ DMW ได้ 3-3-1 Fire จะเพิ่มเลเวลขึ้น 1 ระดับ) และเมื่อได้เลขซ้ำกันทั้งสามตัว มาทีเรียตำแหน่งนั้นจะเติบโตขึ้นสองระดับ

มาทีเรียแต่ละลูกจะมีผลเพิ่ม parameter แตกต่างกันและค่าที่เพิ่มจะเพิ่มขึ้นตามเลเวลของมาทีเรียด้วย เช่น Thunder level 1 เมื่อติดตั้งแล้วจะสามารถเพิ่ม MAG+1, level 2 เพิ่ม MAG+2 เป็นต้นมาทีเรียในภาคนี้ยังคงแบ่งออกเป็น 5 ชนิด :

1. Magic Materia
มาทีเรียเวทมนต์ ทำให้สามารถใช้เวทมนต์ได้ (เสีย MP) แบ่งเป็นสามประเภทตามสี - เวทโจมตี (เขียวเข้ม), เวทรักษา (เขียวกลาง), เวทสนับสนุน (เขียวอ่อน)

2. Command Materia

มาทีเรียคำสั่ง ทำให้สามารถใช้ท่าพิเศษได้ (เสียMP/AP) แบ่งเป็นสองประเภทตามสี - ท่าโจมตีปกติ (เหลืองอ่อน), ท่าเกี่ยวกับไอเท็ม (เหลืองเข้ม)

3. Independent Materia
มาทีเรียอิสระ ช่วยเพิ่มค่าพลัง แบ่งเป็นสองประเภทตามสี - เพิ่มโอกาสออก DMW ของแต่ละตัวละคร (ม่วงอ่อน), เพิ่ม parameter ตัวเอง (ม่วงเข้ม)

4. Support Materia
มาทีเรียสนับสนุน มาทีเรียที่ไม่จัดอยู่ในกลุ่มอื่น แบ่งเป็นสองประเภทตามสี - เสีย SP แลกประสิทธิภาพการโจมตีหรือป้องกัน (น้ำเงิน), อื่นๆ (ฟ้า)

5. Summon Materia
มาทีเรียอัญเชิญ เมื่อครอบครองแล้วสามารถใช้ DMW ของสัตว์อสูรต่างๆได้ ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง (ดูหน้า DMW) รวมทั้งมาทีเรียสำหรับเปิดประตูสุดท้ายทั้ง 7 ลูก

นอกจากนี้ใน Crisis Core ยังสามารถสร้างาทีเรียลูกใหม่ได้ด้วยการผสมมาทีเรีย
 

วิธีดูรายละเอียดมาทีเรีย
 

ชื่อมาทีเรีย

magic-firaga_resize ความสามารถ
Rank ประเภท (ระดับ)
SP xx
price xx
param lv1 lv2 lv3 lv4 lv5
xx +x +x +x +x +x
 
Rank - ประเภทของมาทีเรียและระดับของมาทีเรียในประเภทนั้นๆ มีผลต่อการผสมมาทีเรีย

SP - ระดับของค่า SP ที่สามารถ convert ได้

Price - ราคาขายในร้านค้า ( - หมายถึงไม่มีขายในร้านค้า)

param - parameter ที่เพิ่มขึ้นเมื่อติดมาทีเรียนั้น และค่าที่เพิ่มขึ้นตามเลเวลของมาทีเรีย เช่น Dark Fire เพิ่มค่า MAG ที่เลเวล 1-5 เท่ากับ +1, 0, +1, 0, +1 ตามลำดับ ที่เลเวล 1-5 มาทีเรียนี้จะเพิ่มค่า MAG เท่ากับ MAG+1, MAG+1, MAG+2, MAG+2, MAG+3 ตามลำดับ

MP - จำนวน MP ที่ใช้ร่ายเวท / ดาบเวท

AP - จำนวน AP ที่ใช้ออกท่า

Base Strength - ค่าพลังพื้นฐานของท่านั้น มีผลต่อความรุนแรงทั้งโจมตีและการฟื้นฟูพลัง เวทบางประเภทยิงออกมาพร้อมกันหลายลูก เช่น Firaga ยิงไฟออกมาสามลูก มี base strength ลูกละ 11 หากโดนทั้งสามลูก เสียหาย 11x3 = 33 การโจมตีบางชนิดเช่น Energy, Assualt Twister สามารถจู่โจมถูกศัตรูได้หลายจังหวะ

ร้านค้า - ร้านค้าที่มีมาทีเรียนั้นขาย

รางวัลเคลียร์ -  ภารกิจที่เคลียร์แล้วได้มาทีเรียนั้น

หีบสมบัติ - ดันเจี้ยนที่มีมาทีเรียนั้นอยู่ (อาจอยู่ในหีบหรือเห็นเป็นลูกวางอยู่)

ดรอป - ศัตรูที่มีโอกาสให้มาทีเรียนั้นหลังสามารถกำจัดได้

ขโมย - ศัตรูที่มีโอกาสขโมยมาทีเรียนั้นได้

เหตุการณ์ - เหตุการณ์พิเศษที่ทำให้ได้มาทีเรียนั้น
 
 

Web Content by Shiryu
This site is best viewed in Firefox with a resolution of 1024x786