DMW
 (Digital Mind Wave)

DMW (Digital Mind Wave) เป็นระบบสล็อตในฉากต่อสู้ซึ่งส่งผลต่อการเสริมสภาวะต่างๆของแซ็ค, การเกิดลิมิตเบรก, การขึ้นเลเวล, การอัพเกรดมาทีเรีย, การใช้มนต์อสูร ไปจนถึงการใช้พวกโชโคโบะ ถือเป็นระบบหลักที่สำคัญที่สุดของภาคนี้เลยทีเดียว

ในฉากต่อสู้ปกติจะมีวงล้อ DMW หมุนอยู่มุมซ้ายบนของหน้าจอดังภาพ

 
แถบ DMW ประกอบด้วยเลข SP (ใช้หมุนสล็อต), Limit Gauge (ยิ่งระดับสูงยิ่งเพิ่มโอกาสออกลิมิตเบรกมาก), ภาพตัวละครที่ตอนนี้มีโอกาสออกท่ามากกว่าปกติ  และด้านล่างคือสล็อต DMW
 
ในสล็อต DMW ประกอบด้วยภาพ (ตัวละคร 7 ตัว) และตัวเลข (1-7)
 
DMW จะหมุนโดยอัตโนมัติตลอดการต่อสู้ (นอกจากเราจะติดสภาวะ cursed) การหมุน 1 ครั้ง จะใช้ค่า SP10 ซึ่งค่า SP (SOLDIER Point) นี้ได้จากการกำจัดศัตรู, หมุนวงล้อให้ภาพตรงกัน หรือแตกมาทีเรียเป็น SP เมื่อทำการหมุนสล็อตทั้งภาพและเลขในแต่ละช่องจะถูกสุ่ม สล็อตด้านซ้ายและขวาจะหยุดหมุนก่อน
 
หากทั้งสองช่องมีภาพตรงกัน จะเข้า Modulating Phase เป็นหน้าจอขึ้นมาหมุนสล็อตดังภาพ
 
 
ซึ่งหากภาพกลางตรงกับภาพซ้าย-ขวา จะเกิดผลของลิมิตเบรกขึ้นกับภาพนั้นๆ หลังจากนั้นตัวเลขจะหมุน หากได้เลขซ้ำกันสองตัวมาทีเรียที่ติดตั้งในช่องนั้นๆจะเลเวลอัพ 1 เลเวล (เช่นได้ 353 มาทีเรียที่ติดตั้งในสล็อตช่องที่ 3 จะเพิ่ม 1 เลเวล) หากได้เลขซ้ำกันทั้ง 3 ตัว มาทีเรียที่ติดตั้งในสล็อตเลขนั้นๆจะเลเวลอัพ 2 เลเวล และหากออกเลข 777 แซ็คจะเลเวลอัพ 1 เลเวล ซึ่งโอกาสออกเลขซ้ำพวกนี้ก็ไม่ได้ยากเหมือนหมุนแบบสุ่ม แต่เกมมีระบบล็อคเลขทำให้โอกาสออกเลขล็อคต่างๆเพิ่มสูงขึ้นตาม EXP ของเราด้วย รายละเอียดจะขออธิบายทีหลังครับ
 
ขณะหมุนใน Modulating Phase จะมีโอกาสที่ภาพจะเปลี่ยนเป็นภาพเจเนซิส (หลังเราชนะเจเนซิสใน Ch5), โหมดสัตว์อสูร (5 ตัว - เริ่มใช้ได้หลังเราได้มาทีเรียแดงลูกแรก) หรือโหมดโชโคโบะ (6 ตัว - เริ่มใช้ได้หลังเราได้ไอเท็มเรียกมอนสเตอร์ชิ้นแรก) ด้วย ซึ่งชุดภาพจะเปลี่ยนไปตามโหมดนั้นๆ
 
หากทั้งสองช่องมีภาพไม่ตรงกัน ช่องสุดท้ายจะหมุนต่อและออกเลขโดยไม่ตัดเข้าหน้าจอหมุนสล็อต จะเกิดผลสภาวะต่างๆกับแซ็คขึ้นกับเลขที่ออก
 
เลขที่ออก

ผลลัพธ์

777 Invincible 15 วินาที
666 Critical 20 วินาที
555 Null Physical 20 วินาที
444 No AP Cost 20 วินาที
333 Null Magic 20 วินาที
222 No MP Cost 20 วินาที
111 Invincible 15 วินาที
77x No MP Cost + No AP Cost 15 วินาที
7x7 Null Physical 15 วินาที
x77 Null Magic 15 วินาที
7xx No AP Cost 12 วินาที
x7x No MP Cost 12 วินาที
xx7 Endure 12 วินาที
(x เป็นเลขอะไรก็ได้)

 
Limit Break
 
ตามที่อธิบายข้างต้น เมื่อ สล็อต DMW ซ้าย-ขวา มีรูปภาพตรงกัน จะตัดเข้าหน้าจอหมุนสล็อตที่เรียกว่า Modulating Phase หากภาพสุดท้ายตรงกับสองภาพแรกจะเกิด Limit Break ขึ้นกับภาพที่ได้
 
ลิมิตเบรกสามารถแบ่งออกเป็นสามกลุ่มใหญ่ๆ:
 
 
% ของลิมิตเบรกแต่ละอันจะเพิ่มขึ้นตามเงื่อนไขของลิมิตเบรกดังนี้:
   - สำหรับตัวละคร 6 ตัวแรก (เซฟิรอธ, แองจีล, เส็ง, คลาวด์, แอริธ, ชิสเนย์) จะได้มาเมื่อผ่านเนื้อเรื่องหนึ่งๆ เริ่มต้นที่ 10% เมื่อได้ดูซีนความทรงจำของตัวละครนั้นๆ % ลิมิตเบรกจะเพิ่มขึ้น จะมีซีนความทรงจำคนละ 6 ซีน (+10% 4ซีน, +25% 2 ซีน)
   - ลิมิตเบรกของเจเนซิส จะได้มาเมื่อชนะเจเนซิสใน Ch5 เริ่มต้นที่ 10% เมื่อได้ดูซีนความทรงจำ % ลิมิตเบรกจะเพิ่มขึ้น จะมีซีนความทรงจำ 2 ซีน (ซีนละ +45%)
   - สัตว์อสูร (อิฟริต, บาฮามุท, บาฮามุทฟูรี่, โอดีน, ฟินิกซ์) จะสามารถใช้ได้เมื่อเก็บมาทีเรียแดงของสัตว์อสูรตัวนั้นๆได้ เริ่มต้นที่ 0% เมื่อหมุนสล็อตใช้สัตว์อสูรตัวนั้นครั้งแรก ลิมิตเบรกจะเป็น 100% ทันที
   - มอนสเตอร์โหมดโชโคโบะ (โชโคโบะ, แค็คทัวร์, ทอนเบอรี่, เคทซิท, มูเกิ้ล, เมจิคพ็อท) จะสามารถใช้ได้เมื่อเก็บไอเท็มที่ใช้เรียกมอนสเตอร์ตัวนั้นๆได้ เริ่มต้นที่ 0% เมื่อหมุนสล็อตใช้มอนสเตอร์ตัวนั้นครั้งแรก ลิมิตเบรกจะเป็น 100% ทันที
 
* เมื่อได้ลิมิตเบรกครบทุกชนิด เราจะได้รับ Fury Ring
* เมื่อลิมิตเบรกทั้งหมดเป็น 100% เราจะได้รับ Genji Armor
* การโจมตีจาก DMW ตัวละครทั้งหมดเป็นการโจมตีไร้ธาตุ
* ความเสียหายจากการโจมตีด้วยมนอสูรทั้งหมด ไม่คิดพลังป้องกันเวทของศัตรู, ความเสียหายจากการโจมตีด้วยโหมดโชโคโบะทั้งหมด ไม่คิดพลังป้องกันของศัตรู
* สามารถเกิด critical hit กับการโจมตีจาก DMW ตัวละครทั้งหมดและ DMW โชโคโบะทั้งหมด ยกเว้นเจเนซิสและแคคทัวร์, สำหรับ DMW มนต์อสูร ไม่สามารถเกิด critical ได้
 

กลไกการออกลิมิตเบรก
 
* โอกาสการเกิด Modulating Phase จากการหมุนสล็อต 1 ครั้ง ขึ้นกับลิมิตเกจในตอนนั้นๆ
 
Limit Gauge % Modulating Phase
LOW 2.3%
NORMAL 4.7%
HIGH 6.3%
SKY HIGH 7.8%
HEAVENLY 8.8%
 
* เมื่อเข้ามาใน Modulating Phase แล้วจะมีโอกาสตัดเข้าโหมดสัตว์อสูร 12.5% โอกาสตัดเข้าโหมดโชโคโบะ 9.4% และโอกาสตัดเข้าโหมดเจเนซิส 6.3% ซึ่งหากติด Independent Materia ประเภทเพิ่มโอกาสออก DMW โอกาสตัดเข้าโหมดสัตว์อสูรจะเพิ่มตามเลเวลของมาทีเรีย DMW อสูรเลเวลละ 3.1% (เช่นติดมาทีเรีย Mega Flare เลเวล 3 จะเพิ่มโอกาสตัดเข้าโหมดสัตว์อสูร 12.5 + 3.1x3 = 21.8%) ในทำนองเดียวกัน โอกาสตัดเข้าโหมดโชโคโบะก็จะเพิ่มตามเลเวลของมาทีเรีย DMW โชโคโบะ เลเวลละ 3.1% (เช่นติดมาทีเรีย Chocobo Stomp เลเวล 4 จะเพิ่มโอกาสตัดเข้าโหมดสัตว์อสูร 9.4 + 3.1x4 = 21.8%) และโอกาสตัดเข้าโหมดเจเนซิสจะเพิ่มตามเลเวลของมาทีเรีย Apocalypse เลเวลละ 3.1%
 
* กรณีที่เป็นโหมดปกติ ไม่ออกมนต์อสูรหรือโชโคโบะ จะมีโอกาสตัดเข้าซีนความทรงจำที่แซ็คมีต่อตัวละครต่างๆอีก 7 ตัว หรือภาพความทรงจำแบบ 1, 3, 5 ภาพ ซึ่งจะส่งผลให้โอกาสเกิดลิมิตเบรกรวมทั้งเลเวลของลิมิตเบรกที่ออกมาสูงขึ้นด้วย
 
 
 
ซีนความทรงจำ
 
 
 
 
 
ภาพความทรงจำแบบ 1 scene, 3 scenes และ 5 scenes ตามลำดับ
 
Limit Gauge % เกิดซีนความทรงจำและภาพความทรงจำ
ไม่เกิด memory +10% memory +25% memory +45% 1   scene 3   scenes 5 scenes

NORMAL MODE

LOW 69.9% 5.6% 3.9% - 9.8% 7.1% 3.7%
NORMAL 56.9% 11.0% 5.9% - 12.1% 9.2% 4.9%
HIGH 40.3% 20.7% 11.7% - 12.3% 9.7% 5.3%
SKY HIGH 13.0% 38.3% 23.4% - 12.9% 7.9% 4.5%
HEAVENLY 3.1% 25.0% 50.0% - 3.1% 6.3% 12.5%

GENESIS MODE

LOW 72.1% - - 7.8% 9.6% 6.9% 3.6%
NORMAL 60.5% - - 11.7% 12.9% 9.7% 5.2%
HIGH 49.1% - - 17.6% 15.0% 11.9% 6.4%
SKY HIGH 24.6% - - 27.3% 24.6% 15.0% 8.5%
HEAVENLY 6.3% - - 50.0% 6.3% 12.5% 25.0%
 
* % การออกลิมิตเบรก ขึ้นกับ Limit Gauge และการตัดเข้าซีนความทรงจำใน Modulating Phase
 
Limit Gauge % การออกลิมิตเบรก
ไม่มีซีนความทรงจำ memory +10% memory +25% memory +45% 1   scene 3   scenes 5 scenes

NORMAL MODE / GENESIS MODE

LOW 31.3% 78.1% 100% - 78.1% 85.9% 100%
NORMAL 50.0% 70.3% 100% - 78.1% 85.9% 100%
HIGH 70.3% 78.1% 100% - 78.1% 85.9% 100%
SKY HIGH 85.9% 93.8% 100% - 78.1% 85.9% 100%
HEAVENLY 93.8% 100% 100% - 78.1% 85.9% 100%

SUMMON MODE

LOW 50.0% - - - - - -
NORMAL 70.3% - - - - - -
HIGH 85.9% - - - - - -
SKY HIGH 93.8% - - - - - -
HEAVENLY 100% - - - - - -

CHOCOBO MODE

LOW 31.3% - - - - - -
NORMAL 50.0% - - - - - -
HIGH 70.3% - - - - - -
SKY HIGH 85.9% - - - - - -
HEAVENLY 93.8% - - - - - -

* เลเวลของลิมิตที่ออกมาขึ้นกับลิมิตเกจและซีนที่ได้ดู และจะเพิ่ม 1 เลเวล หากมีเลข 7 ในการหมุนสล็อต 1 ตัว, หากมีเลข 7 สองตัว ลิมิตเบรกจะเพิ่ม +2 เลเวล, หากเป็นเลข 7 ทั้งสามตัว เลเวลของลิมิตเบรกจะสุ่ม เมื่อออกท่าลิมิตเบรก เราจะได้รับ SP จำนวนหนึ่ง, ลิมิตเกจเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้จะฟื้น HP/MP/AP ส่วนหนึ่งด้วย

Mode Memory Limit Gauge Limit Level SP Received HP/MP/AP Limit Gauge Change
Normal / Genesis ไม่มีซีนความทรงจำ LOW 1 300 +10% 0
NORMAL 1 300 +10% 0
HIGH 1 300 +10% -1
SKY HIGH 1 300 +10% -1
HEAVENLY 1 300 +10% -1
memory+10% LOW 3 500 +20% +1
NORMAL 3 500 +20% 0
HIGH 3 500 +20% 0
SKY HIGH 3 500 +20% 0
HEAVENLY 3 500 +20% 0
memory+25%, +45% LOW 4 1000 +50% +1
NORMAL 4 1000 +60% +1
HIGH 4 1000 +80% +1
SKY HIGH 4 1000 +100% +1
HEAVENLY 4 1000 +150% +1
1 scene LOW 2 500 +15% 0
NORMAL 2 500 +15% 0
HIGH 2 500 +15% 0
SKY HIGH 2 500 +15% 0
HEAVENLY 2 500 +15% 0
3 scenes LOW 3 1000 +25% 0
NORMAL 3 1000 +25% 0
HIGH 3 1000 +25% 0
SKY HIGH 3 1000 +25% 0
HEAVENLY 3 1000 +25% 0
5 scenes LOW 5 2000 +50% 0
NORMAL 5 2000 +60% 0
HIGH 5 2000 +80% 0
SKY HIGH 5 2000 +100% 0
HEAVENLY 5 2000 +150% 0
Summon Mode LOW 1 3000 +60% 0
NORMAL 1 3000 +70% 0
HIGH 1 3000 +70% 0
SKY HIGH 1 3000 +70% 0
HEAVENLY 1 3000 +70% 0
Chocobo Mode LOW 3 1000 +30% +2
NORMAL 3 1000 +30% +1
HIGH 3 1000 +30% 0
SKY HIGH 3 1000 +30% 0
HEAVENLY 3 1000 +30% 0

 

กลไกการเลเวลอัพของแซ็ค

ในเกมจะมีค่า EXP ซึ่งจะไม่แสดงให้เห็นในหน้าจอใดๆซ่อนอยู่ ค่านี้ได้จากการจัดการศัตรู และเมื่อสะสมค่า EXP ได้มากพอ ซ็คจะเลื่อนเลเวลแบบลับๆ (งงไหม?) ซึ่งพารามิเตอร์ทั้งหลายแหล่นั้นขึ้นกับเลเวลจริงๆของแซ็คที่แสดงอยู่ที่หน้าจอ (นั่นคือต่อให้สะสม EXP ให้ตาย แต่กงล้อไม่หมุนออก 777 ให้แซ็คเลเวลเพิ่มก็เท่านั้น) แต่ยิ่งเลเวลลับสูงกว่าเลเวลจริง DMW จะมีโอกาสหมุนออก 777 มากขึ้น ตามสูตร

                  โอกาสออก 777  =  20 x (เลเวลลับ - เลเวลจริง) x [ เลเวลลับ x (100/เลเวลจริง) ] / 256

ซึ่งแซ็คต้องสะสม EXP 7417139 จึงจะมีเลเวลลับเป็น 99 โดยมีโอกาสเลเวลอัพจาก 98 เป็น 99 = 20 x (99 - 98) x [99 x (100/98)] / 256 = 7.89% จากการหมุนสล็อต 1 ครั้ง

 


Web Content by Shiryu
This site is best viewed in Firefox with a resolution of 1024x786